Energiakeskus24.ee
Soojuspumbad Küte Jahutus
Ostukorvis on
0 toodet
Logi sisse
Soodustused
Tasuta transport
alates ostukorvist
550.-
Transpordivõimalused
Maksevõimalused
Maksa turvaliselt
oma kodupangast!
Ostuabi
Kell 10:00 - 18:00
+372 56625266
PÄIKESE-
KÜTE
PÄIKESE-
ELEKTER
KÜTTESÜSTEEM
KAMINAD, KATLAD
SOOJUS-
PUMBAD
Põrandaküte
Teenused
Kontakt
Energiakeskus24.ee › Garantiitingimused

Garantiitingimused

Garantii


Kõigile toodetele kehtib tootja poolt garantii 2 aastat, kui pole märgitud teisti ( kasutatud või komisjonimüügis olevatel toodetel).


Energiakeskus24.ee vahendab müüdavatele seadmetele tootja garantiid ja garantiiprotseduure, kuid ei teosta ise seadmetele garantiiremonti. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti , Energiakeskus24.ee vahendusel maaletooja või vahetult tootjatehase kaudu.

Garantiiperiood algab arvele/saatelehele märgitud üleandmise hetkest. Tootja vastutab ja annab tootele garantii 2 aastaks, kui pole märgitud teisiti.

Garantiihoolduse aluseks on Energiakeskus24.ee poolt väljastatud arve/saateleht, garantii talong ja vigastamata seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on autoriseeritud teeninduskeskuses või Energiakeskus24.ee õigus tasuta garantiiremondist keelduda.

Kliendil tuleb garantiiremonti minev kaup toimetada kauplusesse oma kuludega.
Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud, asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse seadmega.

Garantii alla ei kuulu
-Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt.
-Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud mittetöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest.
-Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.
- Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).

Garantiiremondi läbiviimiseks valikud andmed:
- Maksedokument, mis kinnitab antud toote eest tasumist.
- Toote seerianumbri olemasolul peab garantiiremonti toote kood vastama müüdud toote omale.
- Garantii remonti toodud toote ekspertiisi kokkuvõte riknemiste põhjuste kohta.

Kõikide eelnimetatud dokumentide puudumine ja/või garantiidokumentide nõuetele mittevastav või vale (mitte täpne, vigadega, hooletu) täitmine võib olla põhjuseks garantiijuhtumi menetluse tagasilükkamiseks.

Ole kursis!
Telli poe parimad pakkumised oma meilile!
E-mail:
Nimi:
Kuidas saada püsikliendiks?
Peale esimest ostu saad soovi korral püsikliendiks ja sellega kaasnevad soodustused!
Korduma Kippuvad Küsimused »
info@energiakeskus24.ee
+372 566 25 266